top of page
Team

Michał Szczypiór

Wykładowca VAT w budżecie

Autor dysertacji doktorskiej (2013r.pd) „Gmina jako organ władzy publicznej w podatku VAT” (promotor prof. dr hab. Karol Kiczka, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWR), zawodowo związany z Izbą Skarbową we Wrocławiu, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z/s we Wrocławiu, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Studiach podyplomowych z zakresu „Podatki i rachunkowość”, wykładowca na WSB we Wrocławiu na Studiach MBA, Kierownik Podyplomowych Studiów Prawa podatkowego w DWSSP ASESOR we Wrocławiu, wykładowca na Franklin University Ohio w USA, autor 32 monografii z zakresu podatku VAT, wykładowca szkoleń o tematyce VAT w JST.

bottom of page